מארז רזרב 2014

הרכב היין: %100 ענבי שנין בלאן

אזור גידול: כרם נטור, דרום רמת הגולן

תהליך עשיית היין: םימלש תולוכשאב הטיחס םירבוע םיבנעהמ יצח: םיבלש ינשב השענ ךילהתה היירשהו תוריזשה ןמ םיבנע תדרפה רבוע ינשה יצחה .תונשי ןולא תויבחל סנכנ לולצה שוריתהו תויבחב םגו הטסורינ ילכימב םג איה הסיסתה .ינונמש םקרמ ןייל תתל ידכ תופילקה לע הרצק יעקשמ לע ןשייתמ ןייה .ןייל םיפסותו םירמש תפסוה אלל ,דימת תינטנופס הסיסת .תונשי ןולא .תעל תעמ בוברע רבועו םישדוח 6 -כ ךשמל םירמשה

רשמי טעימה: תוועש ,שבד לש תומורא ,ףאב .רתויב תנזואמ תוצימח לעב ,יארפו ינונמש ןיי .ירט םירמש הפאמ ומכ ךירפ טעמו םיענו ךר ןייה ךחב .קסרפאו ,קורי ןולמ ,םירובד

התאמה לאוכל: .תוירט תוניבגו םיגד ,תיז ןמש ,םירדה ,הניחט ,תונטק הזאמ תוחלצ דצל אימחי


לחברי מועדון: 450

המלאי אזל

המלצת היינן

לא מצאנו את מה שחיפשת.

ברוכים הבאים ליקב דלתון

האם אתם מעל גיל 18?